• Rozvrhy

    • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

     Gercenova

    •  

     Hudobná náuka

     Gercenova
     Rozvrh platí od 12. septembra 2022.
      
     Žiakov hudobného odboru prípravného štúdia a 1. ročníka prvého stupňa základného vzdelávania na ZUŠ rodičia prihlasujú na hudobnú náuku osobne u príslušného pedagóga. 
      
     Žiaci vyšších ročníkov sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu.
     Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupinastreda 14.00 – 14.45
     Daniela Brunclíková
     piatok14.00 – 14.45
     2. skupinastreda14.50 – 15.35
     Daniela Brunclíková
     piatok14.50 – 15.35
     Prípravné štúdium 2
     streda15.40 – 16.25
     Daniela Brunclíková
     1. ročník
     1. skupinaštvrtok15.00 – 15.45
     Daniela Brunclíková
     2. skupinapiatok15.40 – 16.25
     Daniela Brunclíková
     2. ročník
     1. skupinastreda16.30 – 17.15
     Daniela Brunclíková
     2. skupinaštvrtok15.45 – 16.30
     Daniela Brunclíková
     3. ročník
     1. skupinapondelok14.00 – 14.45
     Mgr. art. Daniela Mintalová
     2. skupinapondelok15.55 – 16.40
     Mgr. art. Daniela Mintalová
     4. ročník
     streda17.20 – 18.05
     Daniela Brunclíková
     5. ročník
     pondelok16.45 – 17.55
     Mgr. art. Daniela Mintalová
     6. ročník
     pondelok17.55 – 19.05
     Mgr. art. Daniela Mintalová
     7. ročník
     pondelok14.45 – 15.55
     Mgr. art. Daniela Mintalová
    •  

     Lterárno-dramatický odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 12. septembra 2022.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     pondelok14.00 – 15.10
     Mgr. art. Monika Smolková
     Prípravné štúdium 2
     utorok15.00 – 16.10
     Mgr. art. Monika Smolková
    •  

     Tanečný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 12. septembra 2022.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 2
     (A, B)
     utorok14.00 – 14.45
     Mgr. Lenka Kunošová
     A
     štvrtok14.00 – 14.45
     B
     piatok14.00 – 14.45
     1. ročník
     pondelok14.00 – 15.30
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda14.00 – 14.45
     2. ročník
     utorok15.00 – 16.30
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok15.00 – 15.45
     3. ročník
     pondelok15.45 – 17.15
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda15.00 – 16.30
     5. ročník
     streda16.35 – 18.05
     Mgr. Lenka Kunošová
     piatok15.00 – 16.10
     6. – 8. ročník
     pondelok17.15 – 18.45
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok16.00 – 17.10
    •  

     Výtvarný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 12. septembra 2022.

     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • deňčasročníkskupinapedagóg
     pondelok13.45 – 15.15
     mladší žiaci
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.15 – 17.30
     starší žiaci
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     utorok13.30 – 15.45
     mladší žiaci
     2. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     2. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     streda13.45 – 15.15
     mladší žiaci
     3. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.15 – 17.30
     starší žiaci
     3. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     štvrtok13.30 – 15.45
     mladší žiaci
     4. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     4. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     piatok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     5. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje