• Rozvrhy

    • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

     Gercenova

    •  

     Hudobná náuka

     Gercenova
     Rozvrh je platný od 1. septembra 2019
      
     Žiaci pedagogičky PaedDr. Eriky Tavalyovej sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní prostredníctvom e-mailu.
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupinautorok, streda*13.55 – 14.40
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinastreda*14.50 – 15.35
     Mgr. art. Filip Krišš
     štvrtok13.55 – 14.40
     Mgr. art. Filip Krišš
     Prípravné štúdium 2
     utorok14.50 – 15.35
     Mgr. art. Filip Krišš
     1. ročník
     1. skupinautorok15.45 – 16.30
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinaštvrtok14.50 – 15.35
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. ročník
     1. skupinastreda15.45 – 16.30
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinaštvrtok15.45 – 16.30
     Mgr. art. Filip Krišš
     3. ročník
     1. skupinapondelok16.10 – 16.55
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinapiatok14.30 – 15.15
     Mgr. art. Filip Krišš
     4. ročník
     pondelok14.10 – 14.55
     PaedDr. Erika Tavalyová
     5., 6., 7. ročník
     pondelok14.55 – 16.05
     PaedDr. Erika Tavalyová
    • * Vyučovanie prípravnej hudobnej výchovy PŠ1 v stredu bude od 2. polroka pokračovať ako bezplatný voliteľný predmet zborový spev podľa príslušného rozvrhu. Pedagogička: Mgr. art. Júlia Lenhardtová, rozvrh – pozri ďalej Zborový spev, Gercenova.
      
      

     Zborový spev

     Gercenova
     Rozvrh je platný od 1. septembra 2019
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     všetky ročníky
     1. skupinastreda14.45 – 15.30
     Mgr. art. Júlia Lenhardtová
     všetky ročníky
     2. skupinastreda15.45 – 16.30
     Mgr. art. Júlia Lenhardtová
     Prípravné štúdium 1
     vyučovanie začne od 2. polroka
     1. skupinastreda14.00 – 14.45
     Mgr. art. Júlia Lenhardtová
     vyučovanie začne od 2. polroka
     2. skupinastreda15.00 – 15.45
     Mgr. art. Júlia Lenhardtová
    •  

     Tanečný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 1. septembra 2019
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 2
     pondelok14.00 – 14.45
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok15.20 – 16.05
     1. a 2. ročník
     skupina Apondelok15.00 – 16.10
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda14.00 – 15.05
     2. ročník
     skupina Butorok14.00 – 15.10
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok14.00 – 15.05
     3. a 4. ročník
     utorok15.25 – 16.40
     Mgr. Lenka Kunošová
     piatok14.00 – 16.55
     5. ročník
     pondelok16.25 – 18.05
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda15.20 – 17.00
     6., 7., 8. ročník a II. stupeň
     utorok16.45 – 18.30
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok16.20 – 18.25
     4. – 8. ročník a II. stupeň
     súborová prácastreda17.00 – 18.30
     Mgr. Lenka Kunošová
    •  

     Výtvarný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 1. septembra 2019
    • deňčasročníkskupinapedagóg
     pondelok14.00 – 15.30
     Prípravné štúdium
     akad. sochárka Katarína Slivková
     15.35 – 17.50
     3. a 4. ročník
     1. skupina
     akad. sochárka Katarína Slivková
     utorok14.00 – 16.15
     1. a 2. ročník
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     16.25 – 18.40
     3. a 4. ročník
     2. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     streda14.00 – 16.15
     1. a 2. ročník
     2. skupina
     akad. sochárka Katarína Slivková
     16.25 – 18.40
     5. a 6. ročník
     akad. sochárka Katarína Slivková
     štvrtok14.00 – 16.15
     1. a 2. ročník
     3. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     16.25 – 18.40
     7., 8. ročník a II. stupeň
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     piatok14.00 – 16.15
     1. a 2. ročník
     4. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     16.25 – 18.40
     starší žiaci
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

  • Absolventský koncert 30.5.2019
  • Ad majorem Dei gloriam 29.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Vystúpenie tanečného odboru 21.5.2019
  • Koncert ku Dňu matiek v Karlovej Vsi 13. 5. 2019
  • Klavírna prechádzka 30.4. 2019
  • Hudobná Viedeň 11.4.2019
  • Dom hudby Viedeň 9.4.2019
  • Prechádzka hudobnou Bratislavou 8.4.2019
  • Krížová cesta v Karlovej Vsi 29.3.2019
  • Sedem posledných slov Krista na kríži Ružinov 2019