• Rozvrhy

    • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

     Gercenova

    • COVID-19
     Vážení rodičia, vyučovanie v skupinovej forme začne od 14. septembra 2020. Ide o predmety hudobná náuka, zborový spev a vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2020 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy Svätej rodiny a od priestorových možností. Ďakujeme za pochopenie.

    •  

     Hudobná náuka

     Gercenova
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupinastreda, štvrtok14.00 – 14.45
     Daniela Brunclíková
     2. skupinastreda, štvrtok14.50 – 15.35
     Daniela Brunclíková
     Prípravné štúdium 2
     streda15.40 – 16.25
     Daniela Brunclíková
     1. ročník
     1. skupinapondelok14.10 – 14.55
     PaedDr. Erika Tavalyová
     2. skupinapondelok15.00 – 15.45
     PaedDr. Erika Tavalyová
     2. ročník
     1. skupinautorok14.15 – 15.00
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinautorok15.05 – 15.50
     Mgr. art. Filip Krišš
     3. ročník
     1. skupinautorok15.55 – 16.40
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinautorok16.45 – 17.30
     Mgr. art. Filip Krišš
     4. ročník
     pondelok15.50 – 16.35
     PaedDr. Erika Tavalyová
     5. a 6. ročník
     pondelok16.35 – 17.45
     PaedDr. Erika Tavalyová
     7. ročník
     pondelok17.45 – 18.55
     PaedDr. Erika Tavalyová
    • Jedna hodina prípravnej hudobnej výchovy PŠ1 bude od 2. polroka pokračovať ako bezplatný voliteľný predmet zborový spev podľa príslušného rozvrhu.
      
      

     Zborový spev

     Gercenova
     Rozvrh pripravujeme.
    •  

     Tanečný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 28. septembra 2020.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium
     pondelok14.00 – 14.45
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok14.00 – 14.45
     1. ročník
     1. skupinapondelok15.00 – 15.45
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda14.00 – 15.30
     2. skupinapondelok15.00 – 15.45 spojená s 1. skupinou
     Mgr. Lenka Kunošová
     piatok14.00 – 15.30
     3. ročník
     1. skupinautorok15.00 – 16.30
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok15.00 – 16.30
     2. skupinautorok15.00 – 16.30 spojená s 1. skupinou
     Mgr. Lenka Kunošová
     piatok15.50 – 17.20
     4., 5. a 6. ročník
     pondelok16.00 – 16.45
     Mgr. Lenka Kunošová
     pondelok16.50 – 18.00
     streda15.45 – 17.15
     7. ročník a II. stupeň
     utorok16.35 – 17.45
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok16.35 – 17.20
     štvrtok17.25 – 18.55
    •  

     Výtvarný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.

     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • deňčasročníkskupinapedagóg
     pondelok14.00 – 15.30
     Prípravné štúdium
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     utorok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     2. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     streda14.00 – 15.30
     Prípravné štúdium
     2. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     3. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     štvrtok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     3. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     16.40 – 18.45
     starší žiaci
     4. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     piatok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     4. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje