• Rozvrhy

    • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

     Gercenova

    • Vážení rodičia, vyučovanie začne od 11. septembra 2023.

    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2023 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy Svätej rodiny a od priestorových možností. Ďakujeme za pochopenie.

    •  

     Hudobná náuka

     Gercenova
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiakov hudobného odboru prípravného štúdia a 1. ročníka prvého stupňa základného vzdelávania na ZUŠ rodičia prihlasujú na hudobnú náuku osobne u príslušného pedagóga. 
      
     Žiaci vyšších ročníkov sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupinautorok14.00 – 14.45
     Katarína Miriam Filipková
     piatok14.00 – 14.45
     2. skupinautorok14.50 – 15.35
     Katarína Miriam Filipková
     piatok14.50 – 15.35
     Prípravné štúdium 2
     piatok15.40 – 16.25
     Katarína Miriam Filipková
     1. ročník
     utorok15.40 – 16.25
     Katarína Miriam Filipková
     2. ročník
     utorok16.30 – 17.15
     Katarína Miriam Filipková
     3. ročník
     piatok16.30 – 17.15
     Katarína Miriam Filipková
     4. ročník
     1. skupinapondelok14.30 – 15.15
     Mgr. art. Daniela Mintalová
     2. skupinapondelok16.25 – 17.10
     Mgr. art. Daniela Mintalová
     5. ročník
     utorok17.20 – 18.30
     Katarína Miriam Filipková
     6. ročník
     pondelok17.15 – 18.25
     Mgr. art. Daniela Mintalová
     7. ročník
     pondelok15.15 – 16.25
     Mgr. art. Daniela Mintalová
    •  

     Lterárno-dramatický odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupina (predmet)deňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     pondelok14.00 – 15.10
     Mgr. art. Monika Smolková
     Prípravné štúdium 2
     noví žiacipondelok15.10 – 16.20
     Mgr. art. Monika Smolková
     pokračujúci žiaciutorok14.00 – 15.10
     Mgr. art. Monika Smolková
     1. ročník
     (dramatická príprava)utorok15.10 – 16.40
     Mgr. art. Monika Smolková
     (prednes)streda14.00 – 14.45
    •  

     Tanečný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspredmetpedagóg
     Prípravné štúdium 2
     utorok14.00 – 14.45TP
     Mgr. Lenka Kunošová
     piatok14.00 – 14.45TP
     1. ročník (A)
     pondelok14.00 – 14.45TPx
     Mgr. Lenka Kunošová
     piatok14.45 – 16.15TP
     1. ročník (B)
     pondelok14.45 – 15.30TPx
     Mgr. Lenka Kunošová
     piatok14.45 – 16.15TP
     2. ročník
     utorok14.45 – 15.30TPx
     Mgr. Lenka Kunošová
     štvrtok14.00 – 15.30TP
     3. ročník (A)
     pondelok15.30 – 16.15KT
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda14.00 – 14.45ĽT
     štvrtok15.35 – 16.20KrT
     3. ročník (B)
     pondelok16.15 – 17.00KT
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda14.00 – 14.45ĽT
     štvrtok15.35 – 16.20KrT
     4. ročník
     utorok15.30 – 17.00KrT, KT
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda14.45 – 15.30ĽT
     piatok16.20 – 17.30TPx
     6. ročník
     pondelok17.05 – 18.25KT, TPx
     Mgr. Lenka Kunošová
     streda15.30 – 16.15ĽT
     štvrtok17.05 – 18.25DžT, TPx
     1. ročník II. stupňa
     utorok17.05 – 19.00MT
     Mgr. Lenka Kunošová
    • Skratky predmetov: TP – tanečná príprava, KT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, TPx – tanečná prax, KrT –  kreatívny tanec, DžT – džezový tanec, MT – moderný tanec.

    •  

     Výtvarný odbor

     Gercenova
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • deňčasročníkskupinapedagóg
     pondelok13.30 – 15.45
     mladší žiaci
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     1. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     utorok13.30 – 15.45
     mladší žiaci
     2. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     2. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     streda13.30 – 15.45
     mladší žiaci
     3. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     3. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     štvrtok13.30 – 15.45
     mladší žiaci
     4. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     15.45 – 18.00
     starší žiaci
     4. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
     piatok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     5. skupina
     Mgr. art. Iveta Stovíčková
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje