• Rozvrhy

    • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania 

     Chlumeckého
    • Vážení rodičia, vyučovanie začne od 13. septembra 2021.
    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2021 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Ďakujeme za pochopenie.

    •  

     Hudobná náuka

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 13. septembra 2021.
      
     Žiakov hudobného odboru prípravného štúdia a 1. ročníka prvého stupňa základného vzdelávania na ZUŠ prihlasujú na hudobnú náuku rodičia osobne u príslušného pedagóga. 
      
     Žiaci vyšších ročníkov sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu.
     Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupinapondelok14.20 – 15.05
     Viktor Szakál
     piatok*14.10 – 14.55
     2. skupinapondelok15.10 – 15.55
     Viktor Szakál
     piatok*12.30 – 13.15
     3. skupinastreda14.20 – 15.05
     Viktor Szakál
      
     piatok* 13.20 – 14.05
     Prípravné štúdium 2
     1. skupinapondelok16.00 – 16.45
     Viktor Szakál

      

     2. skupinapondelok16.50 – 17.35
     Viktor Szakál
     3. skupinastreda15.10 – 15.55
     Viktor Szakál
     1. ročník
     1. skupinastreda16.00 – 16.45
     Viktor Szakál
     2. skupinastreda16.50 – 17.35
     Viktor Szakál
     2. ročník
     1. skupinapondelok13.30 – 14.15
     Viktor Szakál
     2. skupinastreda13.30 – 14.15
     Viktor Szakál
     3. ročník
     1. skupinautorok15.35 – 16.20
     Daniela Brunclíková
      
     2. skupinaštvrtok13.30 – 14.15
     Daniela Brunclíková
     4. ročník
     1. skupinautorok13.30 – 14.15
     Daniela Brunclíková
     2. skupinaštvrtok14.20 – 15.05
     Daniela Brunclíková
     5. ročník
     1. skupinautorok14.20 – 15.30
     Daniela Brunclíková
     2. skupinaštvrtok15.10 – 16.20
     Daniela Brunclíková
     6. ročník
     1. skupinautorok16.25 – 17.35
     Daniela Brunclíková
     2. skupinaštvrtok16.25 – 17.35
     Daniela Brunclíková
     7. ročník
     štvrtok17.40 – 18.50
     Katarína Miriam Filipková
    • *Jedna hodina prípravnej hudobnej výchovy PŠ1 v piatok sa od 2. polroka zmení na bezplatný voliteľný predmet zborový spev.

      

     Zborový spev

     Chlumeckého
     Rozvrh pripravíme na základe usmernení RÚVZ a bude závisieť od aktuálnej situácie s koronavírusom.
    •  

     Literárno-dramatický odbor

     Chlumeckého
     Predbežný rozvrh od 13. septembra 2021.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi osobne. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspredmetpedagóg
     PŠ, 1. a 2. ročník
     pondelok13.45 – 15.15
     dramatická
     príprava
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     3. – 8. ročník
     15.20 – 16.05pohyb
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     3. – 8. ročník
     16.30 – 17.15
     dramatika
     a slovesnosť
     3. – 8. ročník
     17.15 – 18.00

     práca v súbore

     I. stupeň
     (všeky skupiny)
     streda13.45 – 17.35

     prednes

     II. stupeň
     17.40 – 19.30
     základy
     dramatickej
     tvorby
     Mgr. art. Helena Adamovičová

     II. stupeň

     18.05 – 19.35
     štúdium rolí
     a prednes
    •  

     Tanečný odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 13. septembra 2021.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium a 1. ročník
     (novoprijatí žiaci)
     streda13.45 – 15.35
     Mgr. art. Martina Bicáková
     1. a 2. ročník
     utorok12.55 – 14.25
     Mgr. art. Martina Bicáková
     štvrtok13.15 – 14.20
     3. a 4. ročník
     pondelok13.30 – 15.20
     Mgr. art. Martina Bicáková
     piatok13.15 – 14.45
     5. a 6. ročník
     utorok14.25 – 15.55
     Mgr. art. Martina Bicáková
     štvrtok14.20 – 15.55
     6., 7., ročník a II. stupeň
     utorok15.55 – 17.35
     Mgr. art. Martina Bicáková
     štvrtok15.55 – 17.35
     7. ročník až II. stupeň
     piatok12.55 – 13.15
     Mgr. art. Martina Bicáková
     14.45 – 15.10
    •  

     Výtvarný odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 13. septembra 2021.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
      
    • pedagógdeňčasročníkskupina
     Alexandra Dubravická
     pondelok12.20 – 13.50
     Prípravné štúdium
     13.55 – 16.10
     2. ročník
     1. skupina
     utorok12.15 – 14.30
     1. ročník
     1. skupina
     14.35 – 16.50
     3. ročník
     1. skupina
     streda13.00 – 15.15
     2. ročník
     2. skupina
     štvrtok12.15 – 14.30
     1. ročník
     2. skupina
     14.35 – 16.50
     3. ročník
     2. skupina
     Mgr. art. Andrej Čertezni
     pondelok13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.20 – 18.35
     6. – 8. ročník
     starší žiaci
     utorok13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.20 – 18.25
     6. – 8. ročník
     starší žiaci
     streda13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.20 – 18.35
     II. stupeň
     starší žiaci
     akad. sochárka Marcela Lovišková
     streda16.00 – 18.15
     II. stupeň a ŠPD
     štvrtok13.45 – 16.00
     4. – 6. ročník
     mladší žiaci
     16.15 – 18.30
     7. – 8. ročník
     starší žiaci
     piatok13.45 – 16.00
     4. – 6. ročník
     mladší žiaci
     16.15 – 18.30
     II. stupeň
     starší žiaci
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2 Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje