• Rozvrhy

    • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania 

     Chlumeckého
    • Vážení rodičia, vyučovanie začne od 11. septembra 2023.
    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2023 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Ďakujeme za pochopenie.

    •  

     Hudobná náuka

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiakov hudobného odboru prípravného štúdia a 1. ročníka prvého stupňa základného vzdelávania na ZUŠ sa prihlasujú na hudobnú náuku rodičia osobne u príslušného pedagóga. 
      
     Žiaci vyšších ročníkov sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu.
     Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupinapondelok15.10 – 15.55
     Viktor Szakál
     piatok*12.45 – 13.30
     2. skupinastreda12.45 – 13.30
     Viktor Szakál
     piatok*13.40 – 14.25
     Prípravné štúdium 2
     streda13.30 – 14.15
     Viktor Szakál

     1. ročník

     1. skupinautorok13.30 – 14.15
     Viktor Szakál
     2. skupinaštvrtok13.30 – 14.15
     Viktor Szakál
     3. skupinaštvrtok14.20 – 15.05
     Viktor Szakál
     2. ročník
     1. skupinapondelok13.30 – 14.15
     Viktor Szakál
     2. skupinapondelok14.20 – 15.05
     Viktor Szakál
     3. skupinautorok14.20 – 15.05
     Viktor Szakál
     4. skupinautorok15.10 – 15.55
     Viktor Szakál
     3. ročník
     1. skupinastreda14.20 – 15.05
     Viktor Szakál
     2. skupinapiatok14.30 – 15.15
     Viktor Szakál
     4. ročník
     1. skupinastreda15.20 – 16.05
     Viktor Szakál
     2. skupinapiatok15.10 – 15.55
     Viktor Szakál
     5. ročník
     1. skupinapondelok16.10 – 17.20
     Viktor Szakál
     2. skupinaštvrtok15.20 – 16.30
     Viktor Szakál
     6. ročník
     1. skupinautorok16.10 – 17.20
     Viktor Szakál
     2. skupinastreda16.10 – 17.20
     Viktor Szakál
     7. ročník
     štvrtok16.35 – 17.45
     Viktor Szakál
     Štúdium pre dospelých
     pondelok17.25 – 18.10
     Viktor Szakál
    • *Jedna hodina prípravnej hudobnej výchovy PŠ v piatok sa od 2. polroka zmení na bezplatný voliteľný predmet zborový spev.

      

     Zborový spev

     Chlumeckého
     Rozvrh pripravujeme.
    •  

     Literárno-dramatický odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi osobne. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspredmetpedagóg
     Prípravné štúdium
     pondelok14.30 – 16.00
     prípravná
     dramatická
     výchova
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     1. a 2. ročník
     pondelok14.30 – 16.00
     dramatická príprava
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     pondelok16.05 – 17.35
     pohyb,
     dramatika
     a slovesnosť
     streda16.05 – 16.50
     prednes
     3. ročník
     pondelok16.05 – 16.50
     pohyb
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     pondelok16.50 – 18.00
     dramatika
     a slovesnosť
     pondelok18.00 – 18.25
     práca
     v súbore
     streda14.30 – 15.15
     prednes
     4. ročník
     pondelok16.05 – 16.50
     pohyb
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     pondelok16.50 – 18.00
     dramatika
     a slovesnosť
     streda15.15 – 16.00
     prednes
     pondelok18.00 – 18.25
     práca
     v súbore
     6. ročník
     pondelok16.05 – 16.50
     pohyb
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     pondelok16.50 – 18.00
     dramatika
     a slovesnosť
     pondelok18.00 – 18.25
     práca
     v súbore
     streda16.50 – 17.35
     prednes
     streda17.35 – 18.20
     prednes
    •  

     Tanečný odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium
     streda12.30 – 14.00
     Mgr. art. Martina Bicáková
     1. ročník
     streda14.00 – 14.45
     Mgr. art. Martina Bicáková
     piatok12.30 – 14.00
     2. ročník
     utorok13.30 – 14.35
     Mgr. art. Martina Bicáková
     štvrtok13.15 – 14.45
     3. a 4. ročník
     pondelok13.15 – 14.45
     Mgr. art. Martina Bicáková
     streda14.45 – 16.15
     5. a 6. ročník
     pondelok14.45 – 16.35
     Mgr. art. Martina Bicáková
     štvrtok14.45 – 16.35
     7. a 8. ročník
     utorok14.35 – 16.05
     Mgr. art. Martina Bicáková
     piatok14.00 – 15.30

     Štúdium pre dospelých

     piatok15.30 – 16.35
     Mgr. art. Martina Bicáková
    •  

     Výtvarný odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu osobne. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
      
    • pedagógdeňčasročníkskupina
     Alexandra Dubravická
     pondelok12.20 – 13.50
     Prípravné štúdium
     13.55 – 16.10
     2. ročník
     1. skupina
     utorok12.15 – 14.30
     1. ročník
     1. skupina
     14.35 – 16.50
     3. ročník
     1. skupina
     streda13.20 – 15.35
     2. ročník
     2. skupina
     štvrtok13.35 – 15.50
     1. ročník
     2. skupina
     15.55 – 18.10
     3. ročník
     2. skupina
     Mgr. art. Andrej Čertezni
     pondelok13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.15 – 18.30
     6. – 8. ročník
     starší žiaci
     utorok13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.15 – 18.30
     6. – 8. ročník
     starší žiaci
     streda13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.15 – 18.30
     II. stupeň
     starší žiaci
     akad. sochárka Marcela Lovišková
     streda16.00 – 18.15
     II. stupeň a ŠPD
     štvrtok13.45 – 16.00
     4. – 6. ročník
     mladší žiaci
     16.15 – 18.30
     7. – 8. ročník
     starší žiaci
     piatok13.45 – 16.00
     4. – 6. ročník
     mladší žiaci
     16.15 – 18.30
     II. stupeň
     starší žiaci
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje