• ZRPŠ

     • Združenie rodičov a priateľov školy

     •  

      Vážení rodičia,

      na celoškolskom rodičovskom združení dňa 16.10. 2018 bol odsúhlasený rodičovský príspevok 40,-Eur na rodinu pre školský rok 2018/2019.

      Z príspevkov hradíme náklady, ktoré majú priamu súvislosť so štúdiom vašich detí na našej škole. Ide o financovanie hudobného,
      literárno-dramatického, výtvarného a tanečného odboru, o. i. kúpu, opravy a ladenie hudobných nástrojov, náklady na účasť žiakov
      na súťažiach, finančnú spoluúčasť v grantových programoch, atď. V prípade možností uvítame aj vyšší príspevok, ktorý do značnej
      miery vplýva na  kvalitu a efektivitu výučby vašich detí.

      Príspevok prosíme uhradiť  do 30.11.2018 prevodom na účet nášho neinvestičného fondu 

      č. účtu: 2663475110/1100,Tatra banka.   IBAN SK48 1100 0000 0026 6347 5110 

      Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.

      Srdečne ďakujeme.

      S pozdravom
      Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD., riaditeľka

      Bratislava 17.10.2018                                                                                                                                               

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

  • Absolventský koncert 30.5.2019
  • Ad majorem Dei gloriam 29.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Vystúpenie tanečného odboru 21.5.2019
  • Koncert ku Dňu matiek v Karlovej Vsi 13. 5. 2019
  • Klavírna prechádzka 30.4. 2019
  • Hudobná Viedeň 11.4.2019
  • Dom hudby Viedeň 9.4.2019
  • Prechádzka hudobnou Bratislavou 8.4.2019
  • Krížová cesta v Karlovej Vsi 29.3.2019
  • Sedem posledných slov Krista na kríži Ružinov 2019