• ZRPŠ

     • Združenie rodičov a priateľov školy

     •  

      Vážení rodičia,

      na celoškolskom rodičovskom združení dňa 16.10. 2019 bol odsúhlasený rodičovský príspevok 40,-Eur na rodinu pre školský rok 2019/2020.

      Z príspevkov hradíme náklady, ktoré majú priamu súvislosť so štúdiom vašich detí na našej škole. Ide o financovanie hudobného,
      literárno-dramatického, výtvarného a tanečného odboru, o. i. kúpu, opravy a ladenie hudobných nástrojov, náklady na účasť žiakov
      na súťažiach, finančnú spoluúčasť v grantových programoch, atď. V prípade možností uvítame aj vyšší príspevok, ktorý do značnej
      miery vplýva na  kvalitu a efektivitu výučby vašich detí.

      Príspevok prosíme uhradiť  do 30.11.2019 prevodom na účet nášho neinvestičného fondu 

      č. účtu: 2663475110/1100,Tatra banka.   IBAN SK48 1100 0000 0026 6347 5110 

      Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.

      Srdečne ďakujeme.

      S pozdravom
      Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD., riaditeľka

      Bratislava 17.10.2019                                                                                                                                              

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje