• ZRPŠ

     • Združenie rodičov a priateľov školy

     •  

      Vážení rodičia,

      na celoškolskom rodičovskom združení dňa 18.10. 2023 bol odsúhlasený
      rodičovský príspevok 40,-Eur na rodinu pre školský rok 2023/2024.

      Z príspevkov hradíme náklady, ktoré majú priamu súvislosť so štúdiom
      vašich detí na našej škole. Ide o financovanie hudobného,
      literárno-dramatického, výtvarného a tanečného odboru, o. i. kúpu,
      opravy a ladenie hudobných nástrojov, náklady na účasť žiakov
      na súťažiach, finančnú spoluúčasť v grantových programoch, atď.

      V prípade možností uvítame aj vyšší príspevok, ktorý do značnej miery vplýva na  kvalitu a efektivitu výučby vašich detí.

      Príspevok môžete uhradiť prevodom na účet nášho neinvestičného fondu

      č. účtu: 2663475110/1100  

      IBAN SK48 1100 0000 0026 6347 5110

      Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.

      Srdečne ďakujeme.

      S pozdravom,
      Mgr. art. Blanka Ondrejčáková, PhD., riaditeľka

      Bratislava 23.10.2023                                                                                                                                            

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje