• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Učiteľ hry na klavíri

    • Úväzok:
     čiastočný
     Dátum nástupu:
     2.09.2022
    • Požiadavky:
     V zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (časť X.)

     Zoznam požadovaných dokladov:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
     - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     - preukázanie zdravotnej spôsobilosti
     - dĺžka započítanej praxe

     Žiadosť zasielajte na adresu školy alebo emailom na info@zusc.sk.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje