• Prihláška na prijímacie skúšky

  • Prihláška na štúdium na našej škole

    

   Prihlášku je potrebné poslať elektronicky do 28. 5. 2023.

   Do ZUŠ sv. Cecílie prijímame deti, ktoré k 1. 1. 2023 dosiahli vek 5 rokov.

   Venujte pozornosť vypĺňaniu prihlášky, aby boli osobné údaje presné a úplné.

   Prosíme, aby ste všetky údaje o dieťati v prihláške vypĺňali s diakritikou pretože sa budú zobrazovať aj na vysvedčení žiaka.

   V emailovom kontakte rodičov nepoužívajte diakritiku.

   Údaje v prihláške dôkladne skontrolujte, prihlášku vytlačte, podpíšte a prineste na prijímacie talentové skúšky.

    

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

      
    


   Ďakujeme za prejavenú dôveru.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje