• Prihláška na prijímacie skúšky

 • Prihláška na štúdium na našej škole

   

  Prihlášku je potrebné poslať elektronicky do 30. 5. 2021.

  Do ZUŠ sv. Cecílie prijímame deti, ktoré k 1. 1. 2021 dosiahli vek 5 rokov.

  Venujte pozornosť vypĺňaniu prihlášky, aby boli osobné údaje presné a úplné.

  Prosíme, aby ste všetky údaje o dieťati v prihláške vypĺňali s diakritikou pretože sa budú zobrazovať aj na vysvedčení žiaka.

  V emailovom kontakte rodičov nepoužívajte diakritiku.

  Údaje v prihláške dôkladne skontrolujte, prihlášku vytlačte, podpíšte a prineste na prijímacie talentové skúšky.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     
   


  Ďakujeme za prejavenú dôveru.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje