• Rodičovský servis

  •  

   Neprítomnosť pedagógov

   V dňoch 30. 09. 2021 až 4. 10. 2021 pán učiteľ Filip Krišš neučí z rodinných dôvodov.
   V dňoch 7. 10. 2021 - 10. 10. 2021 p. uč. Lenka Kunošová (tančná Petržalka) zo zdravotných dôvodov neučí.
    
  • Organizácia vyučovania od 20. septembra 2021.

   Aktuálne informácie a opatrenia pri vstupe okresu do oranžovej fázy. Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole minimálne jedna osoba pozitívna na COVID-19.

   Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda.

   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo môžu rodičia posielať cez edupage.

   Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast rodič predkladá pri absencii žiaka viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia.

   Karanténa trvá 10 dní okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku (očkovaní, prekonanie Covidu za posledných 180 dní). V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúča sa  informovať školu prostredníctvom formuláru Oznámenie o výnimke z karantény.

   Povinnosť nosiť rúško v interiéri majú všetci žiaci a zamestnanci školy.Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov. 

   Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka.

   Základné umelecké školy, vrátane spevu, literárno-dramatického a tanečného odboru, a centrá voľného času zabezpečujú prevádzku podľa aktuálne platného COVID Automatu.

   Upozorňujeme, že v bordovej a čiernej farbe okresu je prevádzka zabezpečená individuálnou alebo dištančnou formou.

   Dokumenty upravujúce prevádzku školy počas pandémie nájdete v sekcii našej stránky Dokumenty → COVID-19.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje