• Rodičovský servis

  • Neprítomnosť pedagógov

   V dňoch 24.05. 2022 až 5. 6. 2022 pani učiteľka Marcela Lovišková nevyučuje výtvarnú na Chlumeckého 10 v Ružinove. 

   Jej vyučovanie od 16:30 (2. skupina) bude zastupovať Mgr. Katarína Matejčíková. Vyučovanie od 14:00 - 16:15 odpadá. Žiaci 1. skupiny dostali prácu na doma, ktorú môžu prísť skonzultovať s Mgr. Matejčíkovou od stredy do piatku v časoch od 17:00 - 19:00. 

   Podrobné informácie a predpisy upravujúce prevádzku školy počas pandémie nájdete v sekcii Documenty → COVID-19.

  •  

   Exkurzie a výlety

    
   Hudobná Bratislava: exkurzia žiakov 5. až 7. ročníka hudobnej teórie so sprievodkyňou Zuzanou Godárovou
   Bližšie informácie dostanú žiaci od pedagógov hudobnej teórie.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2 Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje