• Rodičovský servis

  • Organizácia vyučovania od 10. mája 2021.

   Od 10. mája 2021 je na základe rozhodnutia ministerstva školstva a prechodu Bratislavy do ružovej farby obnovené prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch.
    
   Vyučovanie hudobnej teórie na pracovisku Veternicová 20 bude aj naďalej realizované dištančnou formou až do odvolania

   z priestorových dôvodov. 

   Bližšie informácie o organizácii vyučovania vám poskytnú vyučujúci jednotlivých predmetov.
    
   Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní je uvedená v manuáli Návrat do škôl 2021 ktorý je platný od 3. mája 2021.
    
   Žiaci ZŠ a gymnázia, bez ohľadu na vek, sa netestujú. Povinnosť testovať sa nemá ani zákonný zástupca. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak poskytuje raz za 7 dní Vyhlásenie o bezinfekčnosti v papierovej forme alebo prostredníctvom aplikácie Edupage.
    
   Základné umelecké školy budú postupovať podľa ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, uznesení vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU. 
   S účinnosťou od 8. marca 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu umožnil vyučovanie individuálnych predmetov s výnimkou spevu a dychových nástrojov aj na Základných umeleckých školách.
    
   Dokumenty upravujúce prevádzku školy počas pandémie nájdete v sekcii našej stránky Dokumenty → COVID-19.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje