• Úspechy školy

     • Školský rok 2022/2023

     • Drieme v tebe ilustrátor?

      Výtvarná súťaž s povesťami o jaskyniach na Liptove
      21. marca – 31. júna 2023

      Organizátori: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
      Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

      Kategória 7 – 12 rokov
      Varvara Radchenko
      Povesť o Šoudovi a Goudovi
      "Liečiteľ"
      Pedagogička: Alexandra Dubravická
      https://www.facebook.com/photo/?fbid=813709293874190&set=pcb.813728940538892

      Frederik Fehér
      Priepadlá
      "Už som zbojník"
      Pedagogička: Alexandra Dubravická
      https://www.facebook.com/photo/?fbid=813709123874207&set=pcb.813728940538892

       

      Bohúňova paleta

      XXVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

      Organizátori: ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR
      v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko-Bialej v Poľsku.

      Lenka Dančová
      zlaté pásmo
      pedagogička: Alexandra Dubravická

       

      Medzinárodná súťaž Júliusa von Beliczaya

      15. ročník, 9. júna 2023 Komárno
      Organizátori: Komorný orchester Komárno, Základná umelecká škola Komárno

      Martina Královičová – husle
      Hana Strakáčová – husle
      Laura Gilániková – klavír
      strieborné pásmo, II. kategória, komorná hra
      pedagogička: Zita Janáková

       

      Nitrianska Lutna 2023

      23. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže

      26. mája 2023, Nitra
      Organizátor: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

      Malvína Sláviková
      2. miesto, I. kategória, hra na zobcovej flaute
      klavírny sprievod: Katerina Kotsan
      pedagogička: Ema Benčaťová

      Júlia Eliášová
      3. miesto, IV. kategória, sólový klasický spev
      klavírny sprievod: Katerina Kotsan
      pedagogička: Diana Jakušová

       

      Saxoklarinetiáda

      2. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl v hre na klarinete a saxofóne
      25. mája 2023, celoslovenská interpretačná súťaž
      Základná umelecká škola Bojnice a Naše talenty OZ
       
      Ema Kerekešová
      strieborné pásmo, 1. kategória, hra na klarinete
      pedagogička: Lenka Balážová
      korepetítor: Bohuš Balko

      Eva Sýkorová
      strieborné pásmo, 1. kategória, hra na sopránsaxofóne
      pedagogička: Lenka Balážová
      korepetítor: Bohuš Balko

      Patrik Puhovich
      strieborné pásmo, 1. kategória, hra na sopránsaxofóne
      pedagogička: Lenka Balážová
      korepetítor: Bohuš Balko

      Hugo Seko
      strieborné pásmo, 3. kategória, hra na saxofóne
      pedagogička: Lenka Balážová
      korepetítor: Bohuš Balko

       

      Detský umelecký festival Banská Bystrica 2023

      časť Detský hudobný festival Jána Cikkera, XXIX. ročník

      19. mája 2023, Banská Bystrica
      Organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Základná umelecká škola Jána Cikkera Banská Bystrica

      Sólova hra na klavíri
      Alena Novotná
      bronzové pásmo, I. kategória
      pedagóg: Dominik Murcko

       

      Slávik Slovenska 2023

      17. mája 2023, Bratislava
      Organizátor: Základná umelecká škola Exnárova 6, Bratislava

      Karin Čurdová 
      2. miesto, III. kategória v okresnom kole
      pedagogička: Diana Jakušová

       

      VIII. ročník Klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove 2023

      28. apríla 2023, Sládkovičovo
      Organizátor: Spojená škola-Základná umelecká škola Sládkovičovo

      Alena Novotná
      bronzové pásmo, III.kategória
      pedagóg: Dominik Murcko

       

      Klavírna prechádzka

      26. apríla 2023, 14:30
      Koncertná sála ZUŠ sv. Cecílie

      Kategória I. žiaci prípravného štúdia

      Zlaté pásmo
      Dominika Kuzmická 
      Filip Damašek
      Gabriel Wachira 
      Hana Havriľáková 
      Jakub Matušík 
      Kristína Bryndzová 
      Lucia Vašková 
      Marek Matušík 
      Mária Čipáková 
      Michal Kováčik 
      Šimon Wünsch 
      Timotej Krucina 
      Zuzana Gogorová 

      Kategória II. žiaci 1. a 2. ročníka

      Zlaté pásmo
      Agáta Kotúčová
      Diana Martiniaková
      Liusa Gilániková
      Martin Matušík
      Monika Polakovičová
      Terézia Grigerová
      Tobiáš Vöröš
      Vladimír Němec

      Strieborné pásmo
      Dorota Telepčáková
      Frederik Fehér
      Izabela Čižmárová
      Karin Kurucová
      Mária Hupková

      Bronzové pásmo
      Anna Mand

      Kategória III. žiaci 3. a 4. ročníka 

      Zlaté pásmo
      Hana Ivanovičová
      Katarína Antalíková
      Michal Ambruš
      Monika Hájeková
      Šimon Čipák
      Tomáš Svitek

      Strieborné pásmo
      Damián Vöröš
      Linda Kühn
      Lucia Lukáčová
      Viktória Brunová

      Bronzové pásmo
      Michal Porubský

      Kategória IV. žiaci 5. a 6. ročníka

      Zlaté pásmo
      Alžbeta Halamová
      Alžbeta Maslenová

      Strieborné pásmo
      nebolo udelené

      Bronzové pásmo
      Krištof Garafa 

      Kategória V. a VI. žiaci 7. a 8. ročníka, žiaci II. stupňa a ŠPD 

      Zlaté pásmo
      Hana Pachová
      Michal Kaľavský

      Strieborné pásmo
      Kristína Trgová
      Rudolf Priečinský

      Bronzové pásmo
      Barbora Vašková

       

      Schneiderova Trnava

      20. a 21. apríla 2023, celoslovenská interpretačná súťaž
      Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave
      Umelecký garant súťaže je pedagóg a hudobný skladateľ Stanislav Hochel

      Štvorručná hra na klavíri
      Veronika Vicková a Jakub Sedliak
      bronzové pásmo, 4. kategória
      pedagogička: Darina Horčíková

      Sólová hra na husliach
      Martina Kráľovičová
      zlaté pásmo, 3. kategória
      pedagogička: Zita Janáková
      korepetítor: Nelia Afanasieva

      Cena za najlepšiu interpretáciu skladby
      Martina Královičová
      za skladbu Anatoli Komarovski: Koncert A dur, 1. časť
      pedagogička: Zita Janáková
      korepetítor: Nelia Afanasieva

      Komorná hra
      Martina Kráľovičová, husle
      Hanka Strakáčová, husle
      Laura Gilániková, klavír
      zlaté pásmo, 2. kategória
      pedagogičky: Zita Janáková, Beata Jančovičová

      Cena za najlepšiu interpretáciu skladby v kategórii Komorná hra B
      Martina Královičová, husle
      Hana Strakáčová, husle
      Laura Gilániková, klavír
      za skladbu Dmitrij Kabalevskij: Malý valčík, Tanec
      pedagogičky: Zita Janáková, Beata Jančovičová

       

      Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

      29. marca 2023, Pálffyho palác, Bratislava
      Organizátor: vydavateľstvo Star production

      Michaela Mižovová
      2. miesto, v kategórii mladší žiaci
      pedagogička: Monika Smolková

       

      …a Slovo bolo u Boha

      celoslovenské kolo 29. ročníka súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy
      25. marca 2023, Bratislava
      Organizátori: Združenie katolíckych škôl Slovenska a Spojená škola Svätej Rodiny v Bratislave

      Adam Gaštan
      3. miesto v III. kategórii výtvarnej časti súťaže
      pedagogička: Alexandra Dubravická

       

      Modrý svet očami umenia

      28. februára 2023, 3. ročník celoslovenskej súťaže
      Organizátor: Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad 30, Bardejov

      Natália Michálková, gitara
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (III. kategória)
      pedagogička: Zuzana Chmelová

      Hana Spišáková, klavír
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (III. kategória)
      pedagogička: Beata Jančovičová

      Rudolf Priečinský, klavír
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (IV. kategória)
      pedagogička: Beata Jančovičová

      Boris Koco, gitara
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (IV. kategória)
      pedagogička: Zuzana Chmelová

       

      …a Slovo bolo u Boha

      krajské kolo 29. ročníka súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy
      8. februára 2023, Malacky
      Organizátor: Cirkevná škola Malacky

      Júlia Růžičková
      2. miesto, III. kategória Poézia
      pedagogička: Helena Adamovičová

      Kristína Gregorcová
      3. miesto, IV. kategória Próza
      pedagogička: Helena Adamovičová

       

      StyleS tanečná súťaž – VIBES

      3. decembra 2022, Viničné
      Organizátor: STYLES DANCE ACADEMY o.z., Pezinok

      ZUŠ sv. Cecílie – Vyslobodenie
      Výkonnostná úroveň: Hobby-Open-Duo+Trio-Juniori
      1. miesto
      pedagogička: Lenka Kunošová, Petržalka

      ZUŠ sv.Cecílie – Rozprávkový svet
      Výkonnostná úroveň: Hobby-Open-Skupina-Deti
      2. miesto
      pedagogička: Lenka Kunošová, Petržalka

       

      MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2022

      25. a 26. novembra 2022, Bratislava
      Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
      Usporiadateľ: ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava

      Klavírne trio ZUŠ sv. Cecílie
      Hana Strakáčová, Martina Královičová, Laura Gilániková

      STRIEBORNÉ PÁSMO v 2. kategórii
      pedagogičky: Zita Janáková, Beata Jančovičová

       

      Čarovná flauta 2022

      23. novembra 2022, Nižná na Orave
      Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej

      Dorota Mešková
      2.miesto vo 4.kategórii
      Hra na zobcovej flaute
      klavírny sprievod: Lilianna Birovchak
      pedagogička: Věra Rašková

       

      Mladí klaviristi 2022

      25. októbra 2022, 13. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ na Slovensku v sólovej hre na klavíri
      Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
      Organizátor: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava

      Katarína Antalíková
      3. miesto, 3. kategória
      pedagogička: Darina Horčíková

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje