• Úspechy školy

     • Úspechy školy 2018/2019

     •  

      • HUDOBNÝ ODBOR

       

      KLAVÍRNA PRECHÁDZKA 2019
      3. ročník celoškolskej súťaže v hre na klavíri
      30. apríl 2019, ZUŠ sv. Cecílie

       

      Výsledky klavírnej prechádzky 2019

      30. apríl 2019, 14:00, Koncertná sála ZUŠ sv. Cecílie

       

      Kategória ZVIERATKÁ

       

      Kategória SMUTNÁ NÁLADA

      Kategória RÝCHLE PRSTY

      Kategória VESELÁ MUZIKA

      Víťaz kategórie

      Jozef Čipák

      Víťazi kategórie

      Alžbeta Halamová a Ester Langová

      Víťazi kategórie

      Dávid Waschek a Matej Capek

      Víťazi kategórie

      Dominik Waschek a Natália Goceliaková

       

       

       

       

      Kategória 4. + 5. ročník

       

      ZLATÉ PÁSMO

      STRIEBORNÉ PÁSMO

      BRONZOVÉ PÁSMO

      Júlia Girová

      Michaela Mikušková

      Rudolf Priečinský

      Laura Gilániková

      Petra Martiniaková

       

      Kristína Hricová

      Natália Čierniková

       

       

       

      Kategória 6. + 7. ročník

       

      ZLATÉ PÁSMO

      STRIEBORNÉ PÁSMO

      BRONZOVÉ PÁSMO

      David Priečinský

      Gregor Žovic

      - porota neudelila

      Hana Paulínyová

      Martin Sojka

       

       

       

      Kategória 8. až ŠPD. ročník

       

      ZLATÉ PÁSMO

      STRIEBORNÉ PÁSMO

      BRONZOVÉ PÁSMO

      - porota neudelila

      Sandra Chlpíková

      Viktória Kaľavská

      Barbora Vaseková

       

      Absolutná víťazka a laureátka Klavírnej prechádzky 2019: Júlia Girová, pedagogička Júlia Pechová

       

      Odborná porota: Júlia Pechová, Barbora Varmužová a Monika Bobeková      MLADÍ KLAVÍRISTI 2018
      Interpretačná súťaž v hre na klavíri
      ZUŠ Eugena Suchoňa a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
      6. - 7. november 2018

      • Gregor Žovic - Čestné uznanie
       6. kategória
       pedagogička: Anna Rényiová
        
      • Katarína Šestáková -bez umiestnenia
       1. kategória
       pedagogička: Monika Bobeková
        
      • Matej Vaško - bez umiestnenia
       1. kategória
       pedagogička: Monika Bobeková

       


      ČAROVNÁ FLAUTA 2018
      XVII. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch
      ZUŠ Vendelína Habovštiaka, EMCY a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
      21. - 23. november 2018

      fotoalbum

      • Dorota Mešková - 1. miesto a Špeciálna cena poroty pre najmladšieho účastníka
       1. kategória
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
        
      • Tereza Zongorová - 3. miesto
       2. kategória
       Klavírna spolupráca: Daniel Gabčo, pedagogička: Barbora Gálová
        
      • Barbora Čuříková - 3. miesto
       3. kategória
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Kamil Toman
        
      • Veronika Soviarová - 2. miesto
       5B. kategória
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
        
      • Katarína Nedeľková - 1. miesto
       5B. kategória
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
        
      • Anita Kučinská - bez umiestnenia
       3. kategória - DDN
       Klavírna spolupráca: Daniel Gabčo, pedagogička: Barbora Gálová
        
      • Martin Suroviak - Cena poroty pre korepetítora
      • Martina Lišková - Cena poroty pre pedagóga

             PREŠPORSKÝ PAGANINI 2018
      XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na husliach
      24. - 25. november 2018

      fotoalbum

      • Martina Kráľovičová - bez umiestnenia
       1. kategória
       klavírna spolupráca: Monika Bobeková, pedagogička: Zita Janáková
        


      DNI MILOŠA RUPPELDTA
      X. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na dychových nástrojoch a speve
      24. - 25. november 2018

      fotoalbum

      • Klára Horáčková - 3. miesto
       1. kategória zobcová flauta
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
        
      • Monika Hájeková - bez umiestnenia
       2. kategória zobcová flauta
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagág: Tomáš Svitek
        
      • Veronika Soviarová - 1. miesto
       3. kategória zobcová flauta
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
        
      • Katarína Nedeľková - 3. miesto
       4. kategória zobcová flauta
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
        
      • Johanka Jakubíková - 3. miesto
       2. kategória priečna flauta
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Eva Hrušková
        
      • Katarína Nedeľková - 2. miesto
       2. kategória priečna flauta
       Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Eva Hrušková
        
      • Bibiana Brošová - čestné uznanie
       1. kategória spev
       Klavírna spolupráca: Daniel Gabčo, pedagogička: Diana Jakušová
        
      • Martin Suroviak - Cena poroty pre korepetítora

              

      • LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

       

      BENIAKOVE CHYNORANY 2018
      Slovenský festival poézie
      20. november 2018

      • Mária Miklošková - 2. miesto
       1. kategória
       pedagogička: Helena Adamovičová
        
      • Alžbeta Peruňská - 3. miesto
       2. kategória
       pedagogička: Helena Adamovičová
        


       

      • VÝTVARNÝ ODBOR

       

      SVET VEDĽA MŇA 2018
      4. ročník výtvarnej súťaže v tvorbe Flipbookov
      BIBIANA medzinárodný dom umenia Bratislava

      • Peter Gendiar  - hlavná cena
       pedagóg: Dávid Dzurňák
       názov návrhu: 

       práca (obrázok pripravujeme)

        
      • Daniel Mokry
       pedagóg: Dávid Dzurňák
       názov návrhu: Perfektný strelec

       práca (obrázok pripravujeme)

       


       

      BOHÚŇOVA PALETA 2018
      XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
      ZUŠ Petra Michala Bohúňa a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

      • Pavlína Murgašová
       pedagogička: Lenka Lesňáková

       práca (obrázok pripravujeme)

       


       

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

  • Absolventský koncert 30.5.2019
  • Ad majorem Dei gloriam 29.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Vystúpenie tanečného odboru 21.5.2019
  • Koncert ku Dňu matiek v Karlovej Vsi 13. 5. 2019
  • Klavírna prechádzka 30.4. 2019
  • Hudobná Viedeň 11.4.2019
  • Dom hudby Viedeň 9.4.2019
  • Prechádzka hudobnou Bratislavou 8.4.2019
  • Krížová cesta v Karlovej Vsi 29.3.2019
  • Sedem posledných slov Krista na kríži Ružinov 2019