• Rozvrhy

    • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania 

     Chlumeckého
    • COVID-19
     Vážení rodičia, vyučovanie v skupinovej forme začne od 14. septembra 2020. Ide o predmety hudobná náuka, zborový spev a vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2020 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Ďakujeme za pochopenie.

    •  

     Hudobná náuka

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupinapondelok12.45 – 13.30
     PaedDr. Jolana Manniová
     utorok*14.25 – 15.10
     2. skupinapondelok13.35 – 14.20
     PaedDr. Jolana Manniová
     utorok*15.15 – 16.00
     3. skupinapondelok14.25 – 15.10
     PaedDr. Jolana Manniová
     utorok* 16.05 – 16.50 prosíme rodičov, aby si po vyučovaní vyzdvihli svoje dieťa v ZUŠ sv. Cecílie
     Prípravné štúdium 2
     1. skupinapondelok15.15 – 16.00
     PaedDr. Jolana Manniová
     2. skupinautorok12.45 – 13.30
     PaedDr. Jolana Manniová
     1. ročník
     1. skupinapondelok16.05 – 16.50 prosíme rodičov, aby si po vyučovaní vyzdvihli svoje dieťa v ZUŠ sv. Cecílie.
     PaedDr. Jolana Manniová
     2. skupinautorok13.35 – 14.20
     PaedDr. Jolana Manniová
     2. ročník
     1. skupinaštvrtok13.30 – 14.15
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinaštvrtok15.10 – 15.50
     Mgr. art. Filip Krišš
     3. ročník
     1. skupinaštvrtok14.20 – 15.05
     Mgr. art. Filip Krišš
     2. skupinaštvrtok15.55 – 16.40
     Mgr. art. Filip Krišš
     4. ročník
     streda14.05 – 14.50
     Mgr. Monika Kuklová
     5. ročník
     streda14.55 – 16.05
     Mgr. Monika Kuklová
     6. ročník
     streda16.10 – 17.20
     Mgr. Monika Kuklová
     7. ročník
     streda17.25 – 18.35
     Mgr. Monika Kuklová
    • Jedna hodnia prípravnej hudobnej výchovy PŠ1 sa od 2. polroka zmení na bezplatný voliteľný predmet zborový spev.

      

     Zborový spev

     Chlumeckého
     Rozvrh pripravujeme.
    •  

     Literárno-dramatický odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.

     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • deňčaspredmetročníkpedagóg
     pondelok13.45 – 15.15dramatická príprava
     PŠ, 1. a 2. ročník I. stupňa
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     15.20 – 16.25dramatika a slovesnosť
     3. – 8. ročník I. stupňa
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     16.30 – 17.15pohyb
     I. stupeň
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     17.15 – 18.00práca v súbore
     I. stupeň
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     streda13.45 – 18.25prednes
     I. stupeň, 4 skupiny
     Mgr. art. Helena Adamovičová
     18.30 – 19.40základy dramatickej tvorby
     II. stupeň
     Mgr. art. Helena Adamovičová
    •  

     Tanečný odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.
    • ročníkdeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium a 1. ročník
     piatok12.30 – 14.00
     Mgr. art. Martina Bicáková
     4. a 5. ročník
     utorok13.30 – 14.35
     Mgr. art. Martina Bicáková
     štvrtok13.30 – 15.00
     2. a 3. ročník
     pondelok13.30 – 15.00
     Mgr. art. Martina Bicáková
     streda13.30 – 15.00
     6. a 7. ročník
     utorok14.35 – 16.05
     Mgr. art. Martina Bicáková
     piatok14.00 – 15.55
     II. stupeň
     utorok16.05 – 18.00
     Mgr. art. Martina Bicáková
     piatok15.55 – 17.25
    •  

     Výtvarný odbor

     Chlumeckého
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.

     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • pedagógdeňčasročníkskupina
     Mgr. Zuzana Čičová
     pondelok12.30 – 14.45
     1. ročník
     pondelok14.55 – 17.10
     3. ročník
     utorok12.25 – 13.55

     Prípravné štúdium

     utorok14.05 – 16.20
     2. ročník
     streda12.30 – 14.45
     1. ročník
     streda14.55 – 17.10
     3. ročník
     štvrtok13.30 – 15.45
     2. ročník
     Mgr. art. Andrej Čertezni
     pondelok13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.20 – 18.35
     6. – 8. ročník
     starší žiaci
     utorok13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.20 – 18.25
     6. – 8. ročník
     starší žiaci
     streda13.45 – 16.15
     4. – 5. ročník
     mladší žiaci
     16.20 – 18.35
     II. stupeň
     starší žiaci
     akad. sochárka Marcela Lovišková
     streda17.30 – 19.45
     ŠPD
     štvrtok13.45 – 16.00
     4. – 6. ročník
     starší žiaci
     16.15 – 18.30
     7. – 8. ročník
     starší žiaci
     piatok13.45 – 16.00
     4. – 6. ročník
     starší žiaci
     16.15 – 18.30
     II. stupeň
     starší žiaci
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje