• Rozvrhy

     • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

      Veternicová

    • COVID-19
     Vážení rodičia, vyučovanie v skupinovej forme začne od 14. septembra 2020. Ide o predmety hudobná náuka, zborový spev, komorný spev a vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2020 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy sv. Františka a od priestorových možností. Ďakujeme za pochopenie.
    •  

     Hudobná náuka

     Veternicová
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     streda, štvrtok*14.00 – 14.45
     Katarína Filipková
     Prípravné štúdium 2
     streda14.45 – 15.30
     Katarína Filipková
     1. ročník
     1. skupinastreda15.40 – 16.25
     Katarína Filipková
     2. skupinaštvrtok14.50 – 15.35
     Katarína Filipková
     3. skupinaštvrtok15.40 – 16.25
     Katarína Filipková
     2. ročník
     streda16.30 – 17.15
     Katarína Filipková
     3. ročník
     1. skupinastreda17.20 – 18.05
     Katarína Filipková
     2. skupinaštvrtok16.30 – 17.15
     Katarína Filipková
     3. skupinaštvrtok17.20 – 18.05
     Katarína Filipková
    • * Jedna hodina prípravnej hudobnej výchovy v PŠ1 bude od 2. polroka pokračovať ako bezplatný voliteľný predmet zborový spev podľa príslušného rozvrhu. Pedagogička: Katarína Filipková., rozvrh – pozri ďalej Zborový spev, Veternicová.


    • Zborový spev

     Veternicová
     Rozvrh pripravujeme.
    •  

     Tanečný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.

     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 2 (1. ročník v ZŠ)
     utorok15.15 – 16.00
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok15.30 – 16.15
     1. ročník (2. ročník v ZŠ)
     utorok14.15 – 15.00
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok13.45 – 15.15
     2. a 3. ročník (3. a 4. ročník v ZŠ)
     utorok16.15 – 17.45
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok16.15 – 17.45
    •  

     Výtvarný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.

     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • deňčaspedagóg
     pondelok13.45 – 16.00
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     utorok14.00 – 16.15
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     streda14.00 – 16.15
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     štvrtok14.00 – 16.15
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     piatok14.00 – 16.15
     Mgr. art. Miriam Onderiková
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje