• Rozvrhy

     • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

      Veternicová

    •  

     Hudobná náuka

     Veternicová
     Rozvrh platí od 1. septembra 2019
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 1
     1. skupina*streda, piatok14.00 – 14.45
     Katarína Filipková
     2. skupina*streda, piatok14.45 – 15.30
     Katarína Filipková
     Prípravné štúdium 2
     streda15.30 – 16.15
     Katarína Filipková
     1. ročník
     pondelok15.00 – 15.45
     Katarína Filipková
     2. ročník
     pondelok15.45 – 16.30
     Katarína Filipková
    • Jedna hodina prípravnej hudobnej výchovy v PŠ1 bude od 2. polroka pokračovať ako bezplatný voliteľný predmet zborový spev podľa príslušného rozvrhu. Pedagogička: Mgr. Alena Jurčacková, PhD., rozvrh – pozri ďalej Zborový spev, Veternicová.


    • Zborový spev

     Veternicová
     Rozvrh platí od 1. septembra 2019
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     PŠ2 a vyššie ročníky
     komorný spevstreda16.00 – 16.45
     Mgr. Alena Jurčacková, PhD.
     Prípravné štúdium 1
     od 2. polroka
     1. skupinapiatok14.00 – 14.45
     Mgr. Alena Jurčacková, PhD.
     od 2. polroka
     2. skupina piatok14.45 – 15.30
     Mgr. Alena Jurčacková, PhD.
    •  

     Tanečný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 1. septembra 2019
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné štúdium 2
     utorok14.10 – 14.55
     Mgr. art. Stanislava Tichá
     štvrtok15.00 – 15.45
     1. ročník
     utorok15.00 – 16.05
     Mgr. art. Stanislava Tichá
     štvrtok13.35 – 14.45
     2. ročník
     utorok16.45 – 17.55 (na Karloveskej 32)
     Mgr. art. Stanislava Tichá
     štvrtok16.00 – 17.05
    •  

     Výtvarný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 1. septembra 2019
    • deňčasskupinapedagóg
     pondelok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     utorok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     streda14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     štvrtok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
     piatok14.00 – 16.15
     starší žiaci
     Mgr. art. Miriam Onderiková
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

  • Absolventský koncert 30.5.2019
  • Ad majorem Dei gloriam 29.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Veľkonočný koncert v Pálffyho paláci 22.5.2019
  • Vystúpenie tanečného odboru 21.5.2019
  • Koncert ku Dňu matiek v Karlovej Vsi 13. 5. 2019
  • Klavírna prechádzka 30.4. 2019
  • Hudobná Viedeň 11.4.2019
  • Dom hudby Viedeň 9.4.2019
  • Prechádzka hudobnou Bratislavou 8.4.2019
  • Krížová cesta v Karlovej Vsi 29.3.2019
  • Sedem posledných slov Krista na kríži Ružinov 2019