• Rozvrhy

     • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

      Veternicová

    • Vážení rodičia, vyučovanie začne od 11. septembra 2023.

    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2023 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy sv. Františka a od priestorových možností. Ďakujeme za pochopenie.
    •  

     Hudobná náuka

     Veternicová
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiakov hudobného odboru prípravného štúdia a 1. ročníka prvého stupňa základného vzdelávania na ZUŠ rodičia prihlasujú na hudobnú náuku osobne u príslušného pedagóga. 
      
     Žiaci vyšších ročníkov sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu.
     Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné
     štúdium 1
     1. skupinapondelok, štvrtok14.00 – 14.45
     Katarína Miriam Filipková
     2. skupinapondelok, štvrtok14.50 – 15.35
     Katarína Miriam Filipková
     Prípravné
     štúdium 2
     pondelok15.40 – 16.25
     Katarína Miriam Filipková
     1. ročník
     1. skupinaštvrtok15.40 – 16.25
     Katarína Miriam Filipková
     2. ročník
     1. skupinapondelok16.30 – 17.15
     Katarína Miriam Filipková
     2. skupinaštvrtok16.30 – 17.15
     Katarína Miriam Filipková
     3. ročník
     pondelok17.20 – 18.05
     Katarína Miriam Filipková
    •  

     Tanečný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagogičke Mgr. art. Stanislave Marešovej osobne alebo prostredníctvom e-mailu stanislava.maresova@gmail.comProsíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole  (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspredmetpedagóg
     Prípravné
     štúdium 2
     1. skupinautorok14.00 – 14.45
     TP
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok14.00 – 14.45
     TP
     2. skupinautorok13.15 – 14.00

     TP

     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok16.20 – 17.05

     TP

     1. ročník
     1. skupinautorok15.05 – 16.10
     TP – KT
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok14.25 – 15.35
     TP – ĽT
     2. skupinautorok16.10 – 17.15
     TP – KT
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok14.25 – 15.35
     TP – ĽT
     2. ročník
     utorok14.00 – 15.05
     TP – KT
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok13.15 – 14.25
     TP – ĽT
     3. ročník
     1. skupinapondelok13.15 – 14.45

     TPx, ĽT 

     Mgr. art. Stanislava Marešová
     streda13.30 – 15.00
     KrT, KT
     Eliška Haluzíková
     2. skupinapondelok16.40 – 18.10
     ĽT, TPx
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     streda13.30 – 15.00
     KrT, KT
     Eliška Haluzíková
     výberstreda15.00 – 16.30
     KrT, KT
     Eliška Haluzíková
     4. ročník
     pondelok14.45 – 16.40
     ĽT, TPx
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     streda15.00 – 16.30
     KrT, KT
     Eliška Haluzíková
     5. ročník
     pondelok14.45 – 16.40
     ĽT, TPx
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     streda16.30 – 18.00
     DžT, KT

     Eliška Haluzíková

    • Skratky predmetov: TP – tanečná príprava, KT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, TPx – tanečná prax, KrT –  kreatívny tanec, DžT – džezový tanec.

    •  

     Výtvarný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 11. septembra 2023.
      
     Rodičia potvrdzujú účasť svojho dieťaťa na vyučovaní pedagógovi osobne a vo výnimočných prípadoch môžu aj prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg

     1. ročník

     pondelok13.00 – 15.15
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     2. ročník
     1. skupinautorok13.15 – 15.30
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     3. ročník
     1. skupinapondelok15.15 – 17.30
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     2. skupinautorok15.30 - 17.45
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     4. ročník
     1. skupinaštvrtok13.00 – 15.15
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     2. skupinaštvrtok15.15 – 17.30
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje