• Rozvrhy

     • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

      Veternicová

    •  

     Hudobná náuka

     Veternicová
     Rozvrh platí od 12. septembra 2022.
      
     Žiakov hudobného odboru prípravného štúdia a 1. ročníka prvého stupňa základného vzdelávania na ZUŠ rodičia prihlasujú na hudobnú náuku osobne u príslušného pedagóga. 
      
     Žiaci vyšších ročníkov sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu.
     Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg
     Prípravné
     štúdium 1
     1. skupinapondelok, utorok14.00 – 14.45
     Katarína Miriam Filipková
     2. skupinapondelok, utorok14.50 – 15.35
     Katarína Miriam Filipková
     3. skupinapondelok, utorok15.40 – 16.25
     Katarína Miriam Filipková
     1. ročník
     1. skupinapondelok16.30 – 17.15
     Katarína Miriam Filipková
     2. skupinautorok16.30 – 17.15
     Katarína Miriam Filipková
     2. ročník
     1. skupinapondelok17.20 – 18.05
     Katarína Miriam Filipková
     2. skupinaštvrtok15.50 – 16.15
     Katarína Miriam Filipková
     3. ročník
     utorok17.20 – 18.05
     Katarína Miriam Filipková
    •  

     Tanečný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 12. septembra 2022.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole  (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspredmetpedagóg
     Prípravné
     štúdium 2
     utorok14.35 – 15.20
     TP
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     streda15.10 – 15.55
     TP
     1. ročník
     streda14.00 – 15.10
     TP – KT
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok13.15 – 14.20
     TP – ĽT
     2. ročník
     1. skupinautorok13.30 – 14.35
     TP – KT
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok14.20 – 15.30
     TP – ĽT
     2. skupinautorok15.20 – 16.25
     TP – KT
     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok14.20 – 15.30
     TP – ĽT
     3. ročník
     utorok16.25 – 17.55

     KT, KrT

     Mgr. art. Stanislava Marešová
     štvrtok15.30 – 17.00
     ĽT, TPx
    • Skratky predmetov: TP – tanečná príprava, KT – klasický tanec, ĽT – ľudový tanec, TPx – tanečná prax, KrT –  kreatívny tanec.

    •  

     Výtvarný odbor

     Veternicová
     Rozvrh platí od 12. septembra 2022.
      
     Rodičia potvrdzujú účasť svojho dieťaťa na vyučovaní pedagógovi osobne a vo výnimočných prípadoch môžu aj prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkskupinadeňčaspedagóg

     1. ročník

     pondelok13.00 – 15.15
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     2. ročník
     1. skupinautorok13.00 – 15.15
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     2. skupinaštvrtok13.00 – 15.15
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     3. ročník
     pondelok15.15 – 17.30
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     4. ročník
     1. skupinautorok15.15 – 17.30
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
     2. skupinaštvrtok15.15 – 17.30
     Ing. Barbora Vaseková, PhD.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje