• Rozvrhy

     • Rozvrhy hodín skupinového vyučovania

      Karloveská
       
    • COVID-19
     Vážení rodičia, vyučovanie v skupinovej forme začne od 14. septembra 2020. Ide o predmety hudobná náuka, zborový spev, komorný spev a vyučovanie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
    • Rozvrhy hodín sa môžu meniť počas septembra 2020 v závislosti od rozvrhov Spojenej školy sv. Františka a od priestorových možností. Ďakujeme za pochopenie.
    •  

     Hudobná náuka

     Karloveská
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.
      
     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • ročníkdeňčaspedagóg
     4. ročník
     utorok14.00 – 14.45
     PaedDr. Erika Tavalyová
     5. ročník
     utorok14.50 – 16.00
     PaedDr. Erika Tavalyová
     6. ročník
     utorok16.05 – 17.15
     PaedDr. Erika Tavalyová
     7. ročník
     utorok17.15 – 18.25
     PaedDr. Erika Tavalyová
    •  

     Komorný spev

     Karloveská
     Rozvrh pripravujeme.

      

    •  

     Výtvarný odbor

     Karloveská
     Rozvrh platí od 14. septembra 2020.

     Žiaci sa prihlasujú a potvrdzujú svoju účasť na vyučovaní pedagógovi predmetu prostredníctvom e-mailu. Prosíme, aby ste uvádzali triedu, ktorú navštevuje žiak v základnej škole (napr. 2. B).
    • deňčasročníkpedagóg
     pondelok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
     utorok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
     streda14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
     štvrtok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
     16.30 – 18.45
     starší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
     piatok14.00 – 16.15
     mladší žiaci
     Mgr. art. David Dzurňák
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje