• Tanečný odbor

     • Tanečný odbor

     •  

      V tanečnom odbore vyučujeme klasický, ľudový a moderný tanec. Vzdelaním v tomto odbore žiaci získavajú hudobno-pohybové cítenie, správne držanie tela, rozvíjajú dispozície pre potreby klasického tanca, zväčšujú rozsah pohybu, spevňujú svalstvo. Učia sa rozlíšiť pohyb na umelú a ľudovú hudbu. V ľudových tanečných mo­tívoch rozvíjajú okrem tanečnosti aj spev. Teoreticky a prak­ticky si rozširujú hudobné vzdelanie zamerané na rytmus, tempo, takt, dynamiku a frázovanie. Ich umelecké vyjadrenie pohybom nadobúda pri tomto všestrannom rozvoji estetické kategórie.

       

      Predmety

      Tanečná príprava, klasický, ľudový, moderný tanec.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje