• Literárno - dramatický odbor

     • Literárno - dramatický odbor

     •  

      V literárno–dramatickom odbore vyučujeme dramatickú prípravu, dra­matiku a slovesnosť, pohyb, prednes a prácu v súbore. Pedagogickým ve­dením v tomto odbore získajú žiaci výborné predpoklady pre štúdium na konzervatóriách a vysokých školách, ako aj pre prácu v profesiách, v ktorých sa predpokladá vysoká miera komunikačných schopností. Žiaci sú motivovaní stať sa budúcimi amatérsky­mi i profesionálnymi divadelníkmi a dokážu sa orientovať v literárnych, divadelných a filmových dielach.

      Predmety

      Základy dramatickej tvorby, umelecký prednes, práca v divadelnom súbore.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje