• Hudobný odbor

     • Hudobný odbor

     •  

      V hudobnom odbore vyučujeme hru na klavíri, keyboarde, organe a akordeóne, hru na priečnej a zobcovej flaute, klari­nete, trúbke, hru na husliach, gitare, hru na bicích nástrojoch, základy kompozície a spev. Na škole pôsobí komorný orches­ter a spevácky zbor. Štúdiom v hudobnom odbore získavajú žiaci samostatnosť v nácviku, vhodnom výbere skladieb, svojej vlastnej hudobnej interpretácii a hudobnom rozbore. Sú schopní domáceho muzicírovania alebo zaradenia sa do komorných i väčších inštrumentálnych alebo vokálnych telies. Vďaka znalosti hudobnej náuky a dejín hudby sa dokážu orientovať v jednotli­vých hudobných obdobiach. Cieľom štúdia je vzbudiť v žiakovi túžbu po neustálom stretávaní sa s hudbou, nástrojom alebo spevom aj po ukončení štúdia.

      Oddelenia

      Klávesové nástroje: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, organe.

      Strunové nástroje: hra na gitare, husliach, violončele.

      Dychové a bicie nástroje: hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, trúbke, bicích nástrojoch.

      Základy kompozície: náuka o nástrojoch, základy inštrumentácie, voľná kompozícia. 

      Spev: klasický, muzikálový, komorný.

      Zborový spev: Spevácky zbor.

       

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje