• Úspechy školy

     • Školský rok 2021/2022

     • KÁBRT CUP

      11. júna – 12. júna 2022
      Celoslovenská tanečná súťaž, 2. ročník
      miesto konania: Športová hala HC SPORTA Hlohovec
       
      Girls
      1. miesto, disciplína: Tím Jazz Dance, výkonnostná úroveň: Hobby – junior
      pedagogička: Lenka Kunošová, Petržalka
       
      ZUŠ sv. Cecílie – Ako bola objavená Amerika
      1. miesto, disciplína: Skupina Contemporary Show, výkonnostná úroveň: Hobby – deti
      pedagogička: Stanislava Marešová, Karlova Ves
       
      ZUŠ sv. Cecílie
      1. miesto, disciplína: Skupina ľudové tance, výkonnostná úroveň: Hobby – kadet
      pedagogička: Stanislava Marešová, Karlova Ves
       
      Girls
      2. miesto, disciplína: Tím Contemporary, výkonnostná úroveň: Hobby – junior
      pedagogička: Lenka Kunošová, Petržalka
       

      Zahrajže nám píšťalôčka

      6. a 7. júna, súťaž v hre na zobcové flauty, sólová hra, komorná hra
      pod záštitou primátora mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina
      XII. celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty
      Hlavný organizátor: Mesto Nové Zámky
       
      Dorota Mešková
      Zlaté pásmo, 1.miesto kategória B, sólová hra
      klavírny sprievod: Lilianna Birovchak
      pedagogička: Eva Hrušková
       
      ČESTNÉ UZNANIE
      Základná umelecká škola Sv. Cecílie,
      Chlumeckého 10, Bratislava
       

      Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczaya

      3. júna 2022, Komárno
      14. ročník súťaže v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení
      Vyhlasovateľ: Komárňanský komorný orchester, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Základná umelecká škola Komárne v spolupráci s mestom Komárno
       
      hra na husliach – bronzové pásmo
      Hana Strakáčová
      Martina Královičová
      klavírny sprievod: Mária Nemčeková
      pedagogička: Zita Janáková

      Bratislava, moje mesto

      11. ročník tvorivej súťaže
      Hlavný organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
       
      Ema Brestovanská
      1. miesto, kategória 9 až 11 rokov
      Téma: výtvarné dielo
      pedagogička: Iveta Stovíčková
       
      Kolektívne dielo žiakov ZUŠ sv. Cecílie
      2. miesto, kategória 9 až 11 rokov
      Téma: výtvarné dielo
      pedagogička: Alexandra Dubravická
       

      Cesta čiary

      4. Bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou
      Hlavný organizátor: ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici
       
      Skupinová práca žiakov ZUŠ sv. Cecílie
      bronzové pásmo, kategória 5 až 7 rokov
      Téma: Tichý rozhovor stromov
      pedagogička: Alexandra Dubravická
       

      Saxoklarinetiáda

      31. mája 2022, celoslovenská interpretačná súťaž
      Základná umelecká škola Bojnice a Naše talenty OZ
      1. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl v hre na klarinete a saxofóne

      Patrik Puhovich
      cena za najmladšieho účastníka súťaže
      strieborné pásmo, 1. kategória, hra na saxofóne
      pedagogička: Lenka Balážová
      korepetítorka: Miriama Neveďalová
       
      Ema Kerekešová
      strieborné pásmo, 1. kategória, hra na klarinete
      pedagogička: Lenka Balážová
      korepetítorka: Miriama Neveďalová
       

      TEENDANCE 2022

      21. mája 2022
      Celoslovenská saleziánska tanečná súťaž pre zmiešané tanečné tímy
       
      ZUŠ sv. Cecílie – UNCOVER, kategória DUO
      1. miesto
       
      ZUŠ sv. Cecílie – HUMAN, kategória skupina
      2.miesto
      pedagogička: Lenka Kunošová, Petržalka

      PINK SONG 2022

      29. apríla 2022 Online
      11. ročník celoslovenskej speváckej súťaže
      Vyhlasovateľ: SZUŠ PinkHarmony, Súkromné konzervatórium PinkHarmony Zvolen

      Lujza Šimončičová
      strieborné pásmo, kategória 2A, Klasický spev

      Karin Čurdová
      strieborné pásmo, kategória 2B, Populárny a muzikálový spev
      pedagogička: Diana Jakušová

      Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2022

      29. apríla 2022, celoslovenská súťaž
      Organizátor: Spojená škola – Základná umelecká škola Sládkovičovo
      Siedmy ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov umeleckých škôl. Súťaž je zameraná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov.
       
      Juraj Burčík
      zlaté pásmo, 3. kategória
      pedagóg: Dominik Murcko
       

      Klavírna prechádzka 

      27. apríla 2022
      Koncertná sála Základnej umeleckej školy sv. Cecílie
       
      Kategória I: žiaci prípravného štúdia
      zlaté pásmo
      Monika Polakovičová
      Šarlota Langová
      Klára Kublová
      Pavol Smolen
       
      Kategória II: žiaci 1. a 2. ročníka
      zlaté pásmo
      Sára Pšiteková
      Diana Martiniaková
      Agáta Kotúčová
      Katarína Antalíková
      Karolína Kubánková
      Viktória Brunová
      Júlia McDonnell
      Martin Matúšik
       
      strieborné pásmo
      Matúš Mókus
      Kristína Vicková
      Filip Červeň
      Linda Dysková
      Ela Dolinková
      Alžbeta Marková
       
      bronzové pásmo
      neudelené
       
      Kategória III: žiaci 3. a 4. ročníka
      zlaté pásmo
      Šimon Čipák
      Katarína Šestáková
      Matej Vaško
      Michal Tinák
      Samuel Toman
      Daniela Vargová
      Juraj Burčík
       
      strieborné pásmo
      Lukáš Gábor
      Agáta Oravcová
      Patrik Šterbák
      Richard Dubovský
      Mária Muchová
       
      Kategória IV: žiaci 5. a 6. ročníka
      zlaté pásmo
      Eliška Kublová
      Ema Grigerová
       
      strieborné pásmo
      Krištof Garafa
       
      bronzové pásmo
      Barbora Vašková
       
      Kategória V: žiaci 7. a 8. ročníka, kategória VI: žiaci II. stupňa a ŠPD
      zlaté pásmo
      Viktor Garafa
      Tatiana Martiniaková
      Rudolf Priečinský
      Lucia Chiara Tomková
       
      strieborné pásmo
      Laura Gilániková
      Kristína Trgová
       
      bronzové pásmo
      Hana Pachová
      Zuzana Pešková
       
       

      Prešporský Paganini

      12. marca 2022,  24. ročník celoslovenskej súťaže žiakov s medzinárodnou účasťou v hre na husliach
      Hlavný organizátor: Referát kultúry mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a  Zichyho palác.
       
      Martina Kralovičová
      3. miesto v 2. kategórii
      Klavírny sprievod: Mária Nemčeková
      Pedagogička: Zita Janáková
       

      Tradičné jarné zvyky na pohľadnici

      11. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 
      Hlavný organizátor: Základná umelecká škola Partizánska v Myjave
       
      Ondrej Repka
      1. miesto, 1. kategória
      Téma: NA PRVEJ JARNEJ PAŠI, kombinovaná technika
      pedagóg: Alexandra Dubravická
       

      Hviezdoslavov Kubín

      22. – 23. februára 2022, Krajská výberová súťaž, 68. ročník
      Hlavný organizátori: Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
       
      Mária Miklošková
      2. miesto, 4. kategória v umeleckom prednese poézie a prózy
      pedagogička: Helena Adamovičová
       

      Modrý svet očami umenia

      21. decembra 2021, 2. ročník celoslovenskej súťaže
      Organizátor: Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad 30, Bardejov
      Cieľom súťaže je motivácia mladých umelcov umelecky tvoriť počas pandémie online formou, bez osobného kontaktu s pedagógom a kolektívom. Bola určená pre všetky odbory.
       
      Agáta Kotúčová, klavír
      zlaté pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória)
      pedagogička: Darina Horčíková
       
      Katarína Antalíková, klavír
      zlaté pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória)
      pedagogička: Darina Horčíková
       
      Katarína Antalíková a Michal Antalík, štvorručná hra na klavíri
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja  (I. kategória)
      pedagogička: Darina Horčíková
       
      Hana Halová, klavír
      bronzové pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória)
      pedagóg: Bohuš Balko
       
      Jakub Sedliak, klavír
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (II. kategória)
      pedagogička: Darina Horčíková
       

      V ríši divov

      17. decembra 2021, 4. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 
      Organizátor: Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Červený kláštor
       
      Téma: Divočina v hlave
       
      Adela Začková
      čestné uznanie
       
      Michal Mališka
      čestné uznanie
       
      Philipp Jannis Wünsch
      čestné uznanie
       
      Viliam Beliš
      čestné uznanie
       
      Pedagogička: Alexandra Dubravická
       

      Čarovná flauta 2021

      24. – 26. novembra 2021, 20. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch
      Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
      Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
       
      Hra na zobcovej flaute
      Dorota Mešková
      1. miesto, hra na zobcovej flaute, 3. kategória
      klavírny sprievod: Lilianna Birovchak
      pedagogička: Eva Hrušková
       
      Jozef Luptáčik
      2. miesto, hra na zobcovej flaute, 3. kategória
      klavírny sprievod: Noemi Jílková
      pedagogička: Marianna Porvažníková
       
      Timea Cseryová
      3. miesto, hra na zobcovej flaute, 3. kategória
      klavírny sprievod: Lilianna Birovchak
      pedagóg: Kamil Toman
       
      Júlia Růžičková
      4. miesto, hra na zobcovej flaute, 3. kategória
      klavírny sprievod: Lilianna Birovchak
      pedagóg: Kamil Toman
       
      Hra na drevených dychových nástrojoch
      Hugo Seko
      1. miesto, saxofón, 4. kategória
      klavírny sprievod: Bohuš Balko
      pedagóg: Mário Šebeň
       

      Beniakove Chynorany 2021

      9. novembra 2021 Krajská výberová súťaž na XXVIII. Slovenský festival poézie
      BENIAKOVE CHYNORANY 2021
      Hlavný organizátori: Občianske združenie Beniakove Chynorany, Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
       
      Mária Miklošková
      1. miesto, 2. kategória
      pedagogička: Helena Adamovičová
       

      Prehliadka mladých gitaristov 2021

      26. októbra 2021, 14. ročník celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ na Slovensku
      Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
      Organizátor: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
       
      Boris Koco
      strieborné pásmo, 4. kategória
      pedagogička: Zuzana Chmelová
       
      Natália Michálková
      bronzové pásmo, 4 kategória
      pedagogička: Zuzana Chmelová

       


      Schneiderova Trnava

      21. októbra 2021, celoslovenská interpretačná súťaž
      Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave
      Umelecký garant súťaže je pedagóg a hudobný skladateľ Stanislav Hochel, zástupca riaditeľa Konzervatória v Bratislave
       
      Martina Kráľovičová
      strieborné pásmo, 2. kategória
      pedagogička: Zita Janáková
      korepetítor: Mária Nemčeková
       
      Hanka Strakáčová
      strieborné pásmo, 3 kategória
      pedagogička: Zita Janáková
      korepetítor: Mária Nemčeková
       
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje