• Úspechy školy

     • Školský rok 2020/2021

     • Beat Forum Gbely

      18. júna 2021, celoslovenská hudobno-tanečná súťaž súťaž 
      Organizátor: Základná umelecká škola Gbely
       
      Rafaela Takáčová
      zlaté pásmo, 1. kategória
      pedagogička: Diana Jakušová
       

      La guitaromanie 2021

      15. júna 2021, celoslovenská gitarová súťaž
      Organizátor: OZ La guitaromanie a Súkromná základná umelecká škola v Martine
       
      Ema Mária Žáková
      strieborné pásmo, kategória IV. A
      pedagóg: Matúš Plavec
       

      Pink song 2021

      30. apríla 2021, celoslovenská súťaž
      Organizátor: SZUŠ Pinkharmony, Súkromné konzervatórium Pinkharmony Zvolen
      10. ročník súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve
       
      Lujza Šimončičová
      zlaté pásmo, kategória 2A klasický spev
      pedagogička Diana Jakušová
       
      Katarína Blažeková
      bronzové pásmo, kategória 5A klasický spev
      pedagogička: Alena Jurčacková
       
      Rafaela Takáčová
      strieborné pásmo, kategória 2B populárny a muzikálový spev
      pedagogička Diana Jakušová
       

      Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2021

      30. apríla 2021, celoslovenská súťaž
      Organizátor: Spojená škola – Základná umelecká škola Sládkovičovo
      Šiesty ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov umeleckých škôl. Súťaž je zameraná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov.
       
      Katarína Antalíková
      strieborné pásmo, 2. kategória
      pedagogička: Mgr. art. Darina Horčíková
       

      Modrý svet očami umenia

      18. decembra 2020, celoslovenská súťaž
      Organizátor: Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad 30, Bardejov
      Cieľom súťaže je motivácia mladých umelcov umelecky tvoriť počas pandémie online formou, bez osobného kontaktu s pedagógom a kolektívom. Bola určená pre všetky odbory.
       
      Dominika Pašuthová – hudobná teória
      zlaté pásmo a laureátka súťaže, 1. téma: Čo mi hudba rozprávala (II. kategória)
      pedagogička: Erika Tavalyová
       
      Dominik Washek – klavír
      zlaté pásmo, 2. téma: Môj najkrajší zážitok s hudbou (I. kategória), 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória)
      pedagogička: Barbora Varmužová

      Veronika Brillová – zobcová flauta
      zlaté pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória)
      pedagogička: Ema Benčaťová

      Katarína Antalíková – klavír
      zlaté pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória)
      pedagogička: Darina Horčíková

      Dávid Washek – klavír
      zlaté pásmo, 3. téma: Hudba včerajška – hudba dneška (I. kategória)
      pedagogička: Barbora Varmužová
       
      Alžbeta Maslenová – klavír
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja
      pedagogička: Barbora Varmužová

      Dávid Washek – klavír
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja
      pedagogička: Barbora Varmužová

      Agáta Kotúčková – klavír
      strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória)
      pedagogička: Darina Horčíková
       
      Veronika Brillová – zobcová flauta
      bronzové pásmo, 1. téma: Čo mi hudba rozprávala (I. kategória)
      pedagogička: Ema Benčaťová

      Alžbeta Maslenová – klavír
      bronzové pásmo, 2. téma: Môj najkrajší zážitok s hudbou (I. kategória)
      pedagogička: Barbora Varmužová
       

      Dni Miloša Ruppeldta

      2. decembra 2020, online
      12. ročník súťaže základných umeleckých škôl
       
      Dorota Mešková
      I. miesto, hra na zobcovej flaute, 2. kategória do 11. rokov
      pedagogička: Eva Hrušková
       
      Johanka Jakubíková
      III. miesto, hra na drevených dychových nástrojoch, 3. kategória do 18 rokov
      pedagogička: Eva Hrušková
       
      Eliška Skladaná
      III. miesto, klasický spev, 1. kategória do 9 rokov
      pedagogička: Zuzana Vaseková
       
      Liana Karabová
      Čestné uznanie, klasický spev, 5. kategória do 25. rokov
      pedagogička: Zuzana Vaseková
       

      Čarovná flauta 2020
      20. novembra 2020
      19. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch
      Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
      Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej 
       
      Dorota Mešková
      I. miesto, hra na zobcovej flaute, 2. kategória
      pedagogička: Eva Hrušková
       
      Johanka Jakubíková
      II. miesto, hra na drevených dychových nástrojoch, 5A. kategória
      pedagogička: Eva Hrušková
       

      Mladí klaviristi
      11. novembra 2020, celoslovenská súťaž v hre na klavíri
      Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
      Organizátor: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
       
      Juraj Burčík
      I. miesto, 2. kategória, klavír
      pedagóg: Dominik Murcko
       
      Daniela Vargová
      III. miesto, 2. kategória, klavír
      pedagóg: Dominik Murcko
       
      Jozef Čipák
      III. miesto, 5. kategória, klavír
      pedagóg: Martin Suroviak
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje