• Úspechy školy

     • Školský rok 2015/2016

     •  

      • HUDOBNÝ ODBOR


      ČAROVNÁ FLAUTA 18. - 20. november 2015, Nižná, Slovensko
      14. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 

      • Nina Mária Šátková - čestné uznanie (3. kategória - hra na priečnej flaute)
      • Karolína Kovácsová - 3. miesto (4. kategória - hra na zobcovej flaute)

      klavírna spolupráca - Barbora Varmužová, pedagogička - Laura Lovišková

      • Veronika Soviarová - 1. miesto (4. kategória - hra zobcovej flaute) 
      • Katarína Nedeľková - 1. miesto (5A. kategória - hra na zobcovej flaute)

      klavírna spolupráca - Barbora Varmužová, pedagogička - Martina Lišková
       

       

      PRO BOHEMIA 2016 8. - 10. apríla 2016, Janáčkove konzervatórium a Gymnázium v Ostrave, Česká republika
      XIV. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže v odboroch hra na dychových nástrojoch
      (drevené a plechové dychové nástroje, zobcová flauta), hra na klavíri a spev

      • Veronika Soviarová - 4. miesto (1. kategória - hra zobcovej flaute) 
      • Katarína Nedeľková - 4. miesto (2. kategória - hra na zobcovej flaute)

      klavírna spolupráca - Barbora Varmužová, pedagogička - Martina Lišková

       

      PEGAS MUSICALE 27. - 28. apríl 2015, Bratislava Slovensko
      2. ročník celoslovenskej hudobnej súťažnej prehliadky pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka
      v hre na klavíri, husliach, gitare a zobcovej flaute

      • Karolína Kovácsová - 2. miesto (2. kategória - hra na zobcovej flaute)

      klavírna spolupráca - Barbora Varmužová, pedagogička - Laura Lovišková

      • Zuzana Blahušová - 2. miesto (2. kategória - hra na klavíri)

      pedagogička - Anna Rényiová

      • Izabela Jurkuliaková - 2. miesto (3. kategória - hra na klavíri)

      pedagogička - Taťjana Dolgoruká

       

       

       

       

      • LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

      pedagogička - Helena Adamovičová - Kuchariková

       

      Beniakove  Chynorany  2015
      XXII. Slovenský festival poézie - regionálne kolo

      • Dominika Iždinská - 2. miesto 

       

      Beniakove  Chynorany  2015
      XXII. Slovenský festival poézie - celoslovenské kolo

      • Dominika Iždinská - čestné uznanie 

       

      ...a Slovo bolo u Boha...  
      XXIII. ročník v prednese kresťanskej poézie
      krajské kolo recitačnej súťaže v kategórii 7. -9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník OG

      • Alžbeta Peruňská - 1. miesto 

       

       

      Hviezdoslavov Kubín
      súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie
      okresné kolo

      • Alžbeta Peruňská - 3. miesto, IV. kategória
      • Dominika Iždinská - 1. miesto, V. kategória

       

      ...a Slovo bolo u Boha... 2. apríla 2016, Bratislava, Slovensko
      XXIII. ročník v prednese kresťanskej poézie
      Celoslovenské  kolo recitačnej súťaže v kategórii 7. -9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník OG

      • Alžbeta Peruňská - 1. miesto 

               

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje