• Úspechy školy

     • Školský rok 2018/2019

     • Klavírna prechádzka 2019

      30. apríla 2019
      3. ročník celoškolskej súťaže v hre na klavíri
      Organizátor: ZUŠ sv. Cecílie
      Odborná porota: Júlia Pechová, Barbora Varmužová a Monika Bobeková
       
      Júlia Girová
      absolútna víťazka a laureátka Klavírnej prechádzky 2019
      pedagogička: Júlia Pechová
    • Víťazi tématických kategórií

    • ZvieratkáSmutná náladaRýchle prstyVeselá muzika

     Jozef Čipák

     Alžbeta Halamová
     Ester Langová
     Dávid Waschek
     Matej Capek
     Dominik Waschek
     Natália Goceliaková
    • Výsledky v ročníkových kategóriách

    • KategóriaZlaté pásmoStrieborné pásmoBronzové pásmo
     4. + 5. ročník
     Júlia Girová
     Michaela Mikušková
     Rudolf Priečinský
     Laura Gilániková
     Petra Martiniaková
     Kristína Hricová
     Natália Čierniková
     6. + 7. ročník
     David Priečinský
     Gregor Žovic

     neudelené

     Hana Paulínyová
     Martin Sojka
     8. ročník až ŠPD

     neudelené

     Sandra Chlpíková
     Viktória Kaľavská

     Barbora Vaseková


    • Mladí Klavíristi 2018

     6. – 7. novembra 2018
     Interpretačná súťaž v hre na klavíri
     ZUŠ Eugena Suchoňa a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
      
     Gregor Žovic
     Čestné uznanie, 6. kategória
     pedagogička: Anna Rényiová
      

     Čararovná flauta 2018

     21. –  23. november 2018
     XVII. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch
     ZUŠ Vendelína Habovštiaka, EMCY a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

     fotoalbum

     Dorota Mešková
     1. miesto a špeciálna cena poroty pre najmladšieho účastníka, 1. kategória
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
      
     Tereza Zongorová
     3. miesto, 2. kategória
     Klavírna spolupráca: Daniel Gabčo, pedagogička: Barbora Gálová
      
     Barbora Čuříková
     3. miesto, 3. kategória
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Kamil Toman
      
     Veronika Soviarová
     2. miesto, 5B. kategória
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
      
     Katarína Nedeľková
     1. miesto, 5B. kategória
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
      
     Martin Suroviak
     Cena poroty pre korepetítora
      
     Martina Lišková
     Cena poroty pre pedagóga
      

     Dni Miloša Rupeldta

     24. – 25. november 2018
     X. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na dychových nástrojoch a speve
      
      
     Klára Horáčková
     3. miesto, 1. kategória zobcová flauta
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
      
     Veronika Soviarová
     1. miesto, 3. kategória zobcová flauta
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
      
     Katarína Nedeľková
     3. miesto, 4. kategória zobcová flauta
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Martina Lišková
      
     Johanka Jakubíková
     3. miesto, 2. kategória priečna flauta
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Eva Hrušková
      
     Katarína Nedeľková
     2. miesto, 2. kategória priečna flauta
     Klavírna spolupráca: Martin Suroviak, pedagogička: Eva Hrušková
      
     Bibiana Brošová
     čestné uznanie, 1. kategória spev
     Klavírna spolupráca: Daniel Gabčo, pedagogička: Diana Jakušová
      
     Martin Suroviak
     Cena poroty pre korepetítora
      
      

     Beneniaove Chynorany 2018

     Slovenský festival poézie
     20. november 2018
      
     Mária Miklošková
     2. miesto, 1. kategória
     pedagogička: Helena Adamovičová
      
     Alžbeta Peruňská
     3. miesto, 2. kategória
     pedagogička: Helena Adamovičová
      

     Svet vedľa mňa 2018

     4. ročník výtvarnej súťaže v tvorbe Flipbookov
     BIBIANA medzinárodný dom umenia Bratislava
      
     Peter Gendiar
     hlavná cena
     pedagóg: Dávid Dzurňák
      
     Daniel Mokry
     pedagóg: Dávid Dzurňák
     názov návrhu: Perfektný strelec
      

     Bohúňova paleta 2018

     XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
     ZUŠ Petra Michala Bohúňa a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
      
     Pavlína Murgašová
     pedagogička: Lenka Lesňáková
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje